LBAS: Esam pret ieceri neapmaksāt pirmās trīs slimības dienas

30.08.2017  15:17 Jaunumi No Comments

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) pauž neizpratni un pilnībā neatbalsta izskanējušo Labklājības ministrijas priekšlikumu darbiniekam nemaksāt slimības naudu par pirmajām trim slimošanas dienām, nevis tikai par pirmo dienu, kā tas ir šobrīd.

Šāds priekšlikums nav apspriests ar arodbiedrībām kā sociālajiem partneriem, un nav pieļaujama šī priekšlikuma tālāka virzība.

Lasīt tālāk

Turpmākās sarunas par grozījumiem Darba likumā.

17.08.2017  14:24 Jaunumi No Comments

Kā jau tika ziņots un informēts iepriekš: ir veikti grozījumi Darba likumā un šajā sakarā arodbiedrība LAKRS pauž viedokli un skaidro, ka pēc garām diskusijām starp arodbiedrībām, darba devējiem un Labklājības ministriju un panāktiem kompromisiem, pārstāvot pušu intereses, Saeima ir pieņēmusi Grozījumus Darba likumā, kuri stājās spēkā 2017.gada 16.augustā. Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 27. jūlijā.

Lasīt tālāk

Jaunas tiesības un pienākumi darba devējiem un darbiniekiem SPĒKĀ no 16.08.2017

17.08.2017  11:35 Jaunumi No Comments

Šī gada 16. augustā, stājas spēkā Darba likuma grozījumi, kas paplašina darba devēja tiesības uzteikt darbu, nosaka papildatvaļinājuma izmantošanas kārtību, abu pušu vienošanos par virsstundu kompensācijas iespējām, precizē konkurences ierobežojuma un citas normas.

Grozījumi Darba likumā dod iespēju darba devējiem pievienoties jau noslēgtam darba koplīgumam nozarē, nosakot, ka gan atsevišķam darba devējam, gan darba devējiem, kas apvienojušies, ja ir atbilstošs pilnvarojums, vai arī to paredz organizācijas statūti, būs iespēja pievienoties jau noslēgtai ģenerālvienošanās. “Tādējādi tiek dota iespēja ikvienam darba devējam pievienoties jau noslēgtajam darba koplīgumam nozarē vai teritorijā un attiecināt tajā ietvertās normas uz uzņēmumā nodarbinātajiem darbiniekiem,” skaidrots Labklājības ministrijas anotācijā.

Lasīt tālāk

LAKRS rīko seminārus arodbiedrības biedru piesaistei!

12.06.2017  15:30 Jaunumi No Comments

Šī gada 6. un 7. jūnijā arodbiedrības LAKRS  arodorganizācijās uzņēmumos A/S “Liepājas autobusu parks” un A/S “Nordeka” tika organizēti apmācību semināri, sadarbībā ar Baltijas Organizēšanas akadēmijas (BOA) koordinatoru Baltijā, Igaunijas Arodbiedrību konfederācijas EAKL pārstāvi Veiko Molder.

Lasīt tālāk

LBAS seminārs: “Kā veiksmīgi organizēt darbiniekus arodbiedrībās?”

07.06.2017  14:32 Jaunumi No Comments

Semināra galvenā atziņa – lai spētu veiksmīgi organizēt darbiniekus arodbiedrībā, jāsāk ar mazām lietām, un caur biedru aktīvu iesaistīšanu šīs it kā “mazās lietas” atrisināšanā un kampaņas veidošanā, jāpadara arodbiedrība redzama pārējiem darbiniekiem.

Seminārs notika 2.jūnijā Alberta viesnīcas zālē, un to atklāja LBAS priekšsēdētājs Egīls Baldzēns. LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa sniedza prezentāciju “Arodbiedrības Latvijā – pārmaiņas darba tirgū un izaicinājumi”, īpaši izceļot kolektīvo pārrunu nozīmi strādājošo dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Lasīt tālāk

Koplīgums Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā!

28.04.2017  09:45 Jaunumi No Comments

Š.g. 18.aprīlī LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš un vēl trīs arodbiedrības parakstīja darba koplīgumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD).

Lasīt tālāk

Arodbiedrība LAKRS nosūta priekšlikumus A/S “Latvijas Gāze” darba koplīguma grozījumiem

26.04.2017  12:20 Jaunumi No Comments

Š.g. 24.aprīlī arodbiedrība LAKRS ir nosūtījusi biedru iesūtītos un apkopotos priekšlikumus grozījumiem  A/S“Latvijas gāze” darba koplīgumā, lai uzsāktu sarunas ar mērķi panākt vienošanos. Šogad šie priekšlikumi tika apspriesti savlaicīgi, jo ļoti aktuāls jautājums no arodbiedrības puses ir algu palielināšana un uzņēmuma politika attiecībā uz šo jautājumu nākamajā periodā, kā arī šīs jautājums jāskata kontekstā ar budžeta veidošanas gaitu akciju sabiedrībā.

Lasīt tālāk

AICINĀM PALĪDZĒT!

24.04.2017  11:57 Jaunumi No Comments

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS aicina palīdzēt Valentīnai Fjodorovai, kura ilgus gadus ir bijusi SIA “Rēzeknes ūdens” arodorganizācijas priekšsēdētāja.

Lasīt tālāk

Vai kavē arodbiedrības darbu?

21.04.2017  12:54 Jaunumi No Comments

Arodbiedrība LAKRS ir nosūtījusi vēstules Valsts darba inspekcijai (VDI) un Liepājas pilsētas domei par iespējamu likumu pārkāpumiem no darba devēja puses SIA“Liepājas autobusu parks”.

Darba devējs nav sniedzis rakstiskas atbildes uz arodbiedrības biedru iesniegtiem un apkopotiem problēmjautājumiem, kas skar darba un atpūtas laika regulējumu, darba samaksas un citus, no darba attiecībām izrietošus jautājumus. Netiek sniegta informācija par autobusu vadītāju darba samaksas noteikumiem, kas nepieciešama sarunām par algu politiku, kā arī neatbild uz arodbiedrības LAKRS priekšlikumu noslēgt darba koplīgumu un sākt sarunas par iesniegtā projekta piedāvāto saturu.

Lasīt tālāk

KKS “LAKRS KS” biedriem!

27.02.2017  14:08 Jaunumi No Comments

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „LAKRS KS” informē, ka ikgadējā kopsapulce notiks 2017.gada 27.martā plkst.11.00. Kopsapulces norises vieta Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 517.kabinetā. Reģistrācija no plkst.10.30

Kvoruma trūkuma gadījumā atkārtotā kopsapulce notiks 2017.gada 29.martā plkst.14.00. Kopsapulces norises vieta Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2. stāva zālē. Reģistrācija no plkst.13.30

Lasīt tālāk

« Iepriekšējie ieraksti Nākamie ieraksti »