Arodbiedrība LAKRS tikās ar Satiksmes ministru U.Auguli

09.03.2018  08:42 Jaunumi No Comments

2018.gada 13.februārī arodbiedrības LAKRS pārstāvji tikās ar Satiksmes ministru U.Auguli, lai pārrunātu satiksmes nozares aktualitātes un diskutētu par nozares ģenerālvienošanās slēgšanu sabiedriskā transporta pasažieru autopārvadājumu sektorā.

Sarunās piedalījās: SM ministrs U.Augulis, SM Autosatiksmes departamenta direktors T.Vectirāns, VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs K.Godiņš,  Latvijas Pasažieru  pārvadātāju asociācijas valdes priekšsēdētājs I.Ošenieks. Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš,  LAKRS juriste D.Tarasova, LAKRS organizatoriskā darba speciāliste E.Dābola un arodbiedrības LAKRS biedrs – autobusa vadītājs A.Krēģeris.

Lasīt tālāk

LDDK un LBAS aicina izvērtēt nozaru koplīgumu noslēgšanas iespējas

14.12.2017  11:51 Jaunumi No Comments

Kā sekmēt nozaru darba devēju un darba ņēmēju abpusēju sadarbību? Kā būtiski uzlabot darba apstākļus? Kādas ir nozares koplīguma priekšrocības un izaicinājumi? Par šiem un citiem jautājumiem sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – piektdien, 15. decembrī, aicina diskutēt ekspertus, uzņēmējus, politikas un valsts iestāžu pārstāvjus.

Lasīt tālāk

ATD tiekas ar arodbiedrību LAKRS un sniedz atbildes uz interesējošiem jautājumiem

21.09.2017  12:12 Jaunumi No Comments

Š.g. 19.septembrī Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrībā LAKRS viesojās VSIA „Autotransporta direkcija” vadība, lai ar sabiedriskā transporta pasažieru autopārvadājuma sektora uzņēmumu arodorganizāciju priekšsēdētājiem pārrunātu dažādus jautājumus saistībā ar sabiedrisko transportu.

Sarunās piedalījās Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš, Sabiedriskā transporta plānošanas daļas vadītāja Ināra Briksne, autopārvadājumu koordinācijas daļas eksperts Oskars Baranovskis, Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants un Juridiskās daļas vadītāja Vizma Ļeonova.

Lasīt tālāk

LAKRS un AS “CATA” arodorganizācijas tikšanās

05.09.2017  12:11 Jaunumi No Comments

Šī gada 30. augustā arodbiedrības LAKRS  uzņēmuma AS “CATA” arodorganizācija organizēja tikšanos, kurā piedalījās arī arodbiedrības LAKRS juriste Dace Tarasova.

Tikšanās laikā tika sniegta informācija par ģenerālvienošanās nepieciešamību transporta nozarē. Pēc informācijas saņemšanas LAKRS biedri atbalstīja ģenerālvienošanās nepieciešamību transporta nozarē, izsakot savas domas.

Lasīt tālāk

Eiropas Sociālā fonda projekts “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002

31.08.2017  16:06 Jaunumi No Comments

Pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2016.gada 6.septembra noteikumiem Nr.600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” un Līgumu Nr.3.4.2.2/16/I/002 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS) 2017.gada 26.maijā ir uzsākusi projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” īstenošanu.

Lasīt tālāk

LBAS: Esam pret ieceri neapmaksāt pirmās trīs slimības dienas

30.08.2017  15:17 Jaunumi No Comments

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) pauž neizpratni un pilnībā neatbalsta izskanējušo Labklājības ministrijas priekšlikumu darbiniekam nemaksāt slimības naudu par pirmajām trim slimošanas dienām, nevis tikai par pirmo dienu, kā tas ir šobrīd.

Šāds priekšlikums nav apspriests ar arodbiedrībām kā sociālajiem partneriem, un nav pieļaujama šī priekšlikuma tālāka virzība.

Lasīt tālāk

Turpmākās sarunas par grozījumiem Darba likumā.

17.08.2017  14:24 Jaunumi No Comments

Kā jau tika ziņots un informēts iepriekš: ir veikti grozījumi Darba likumā un šajā sakarā arodbiedrība LAKRS pauž viedokli un skaidro, ka pēc garām diskusijām starp arodbiedrībām, darba devējiem un Labklājības ministriju un panāktiem kompromisiem, pārstāvot pušu intereses, Saeima ir pieņēmusi Grozījumus Darba likumā, kuri stājās spēkā 2017.gada 16.augustā. Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 27. jūlijā.

Lasīt tālāk

Jaunas tiesības un pienākumi darba devējiem un darbiniekiem SPĒKĀ no 16.08.2017

17.08.2017  11:35 Jaunumi No Comments

Šī gada 16. augustā, stājas spēkā Darba likuma grozījumi, kas paplašina darba devēja tiesības uzteikt darbu, nosaka papildatvaļinājuma izmantošanas kārtību, abu pušu vienošanos par virsstundu kompensācijas iespējām, precizē konkurences ierobežojuma un citas normas.

Grozījumi Darba likumā dod iespēju darba devējiem pievienoties jau noslēgtam darba koplīgumam nozarē, nosakot, ka gan atsevišķam darba devējam, gan darba devējiem, kas apvienojušies, ja ir atbilstošs pilnvarojums, vai arī to paredz organizācijas statūti, būs iespēja pievienoties jau noslēgtai ģenerālvienošanās. “Tādējādi tiek dota iespēja ikvienam darba devējam pievienoties jau noslēgtajam darba koplīgumam nozarē vai teritorijā un attiecināt tajā ietvertās normas uz uzņēmumā nodarbinātajiem darbiniekiem,” skaidrots Labklājības ministrijas anotācijā.

Lasīt tālāk

LAKRS rīko seminārus arodbiedrības biedru piesaistei!

12.06.2017  15:30 Jaunumi No Comments

Šī gada 6. un 7. jūnijā arodbiedrības LAKRS  arodorganizācijās uzņēmumos A/S “Liepājas autobusu parks” un A/S “Nordeka” tika organizēti apmācību semināri, sadarbībā ar Baltijas Organizēšanas akadēmijas (BOA) koordinatoru Baltijā, Igaunijas Arodbiedrību konfederācijas EAKL pārstāvi Veiko Molder.

Lasīt tālāk

LBAS seminārs: “Kā veiksmīgi organizēt darbiniekus arodbiedrībās?”

07.06.2017  14:32 Jaunumi No Comments

Semināra galvenā atziņa – lai spētu veiksmīgi organizēt darbiniekus arodbiedrībā, jāsāk ar mazām lietām, un caur biedru aktīvu iesaistīšanu šīs it kā “mazās lietas” atrisināšanā un kampaņas veidošanā, jāpadara arodbiedrība redzama pārējiem darbiniekiem.

Seminārs notika 2.jūnijā Alberta viesnīcas zālē, un to atklāja LBAS priekšsēdētājs Egīls Baldzēns. LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa sniedza prezentāciju “Arodbiedrības Latvijā – pārmaiņas darba tirgū un izaicinājumi”, īpaši izceļot kolektīvo pārrunu nozīmi strādājošo dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Lasīt tālāk

« Iepriekšējie ieraksti Nākamie ieraksti »