“NĒ” DARBA DEVĒJA PATVAĻAI!

21.03.2019  12:54 Jaunumi No Comments

AS “Liepājas autobusu parks” darbinieki – arodbiedrības LAKRS biedri š.g. 2.martā (sestdien) pulcējās uz kārtējo arodorganizācijas sapulci. No LAKRS vadības puses sapulcē piedalījās LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš un juriste D.Tarasova, kuri sapulces dalībniekus informēja par saraksti saistībā ar LAKRS iesniegtā darba koplīguma projekta apspriešanu ar darba devēju un citiem jautājumiem, kuri tika adresēti darba devējam un kārtējo reizi nav tikuši sadzirdēti.

Lasīt tālāk

Arodbiedrība “LAKRS”, aizstāvot savu biedru, uzvar tiesvedībā pret pasažieru pārvadājuma uzņēmumu AS “CATA”

27.02.2019  17:10 Jaunumi No Comments

2018. gadā uzņēmums AS “CATA” vērsās pie tā brīža arodorganizācijas priekšsēdētaja segt zaudējumus par it kā izraisītu ceļu satiksmes negadījumu starp diviem uzņēmumam piederošiem transporta līdzekļiem. Tajā pašā laikā arī vēlējās piedzīt no darbinieka 1549,71 EUR par bojātu autobusa spoguli, papildus tam arī 6% gadā no parāda summas. Lai arī šis notikums noticis 2017. gada vasarā, pēkšņi aktuāls no uzņēmuma vadības puses tas kļuva 2018. gada beigās, pēc Valda Cerusa, kā arodorganizācijas vadītāja, aktīvas darbības aizstāvot AS “CATA” darbiniekus- arodbiedrības LAKRS biedru intereses uz sociāli taisnīgu darba samaksu un darba apstākļiem.

Lasīt tālāk

Arodbiedrība LAKRS tiekas ar jauno Satiksmes ministru Tāli Linkaiti

20.02.2019  16:49 Jaunumi No Comments

2019.gada 18.februārī arodbiedrības LAKRS pārstāvji tikās ar jaunievēlēto Satiksmes ministru T.Linkaiti. Tikšanās mērķis bija vērst ministra uzmanību uz sabiedriskā transporta  – pasažieru autopārvadātāju nozares aktuālajām problēmām, arodbiedrības LAKRS paveikto un gaidāmo rīcību no ministrijas un citu atbildīgo iestāžu puses, lai transporta nozarē strādājošie saņemtu pienācīgu darba samaksu, adekvātus darba apstākļus un attieksmi.

Lasīt tālāk

Arodbiedrības un darba devēji diskutē par problēmām pilsētas sabiedriskajā transportā Polijā un Baltijā

19.02.2019  12:21 Jaunumi No Comments

Sociālie partneri pilsētas sabiedriskajā transportā, ETF (Eiropas Transporta darbinieku federācija) un UITP (Starptautiskā Sabiedriskā transporta asociācija) 2019.gada 30.-31. janvārī Varšavā, organizēja darbnīcu, kurā diskutēja par to, kā dialogs spēj veidot pilsētas sabiedriskā transporta nākotni. Dalībnieku vidū bija igauņi, latvieši, lietuvieši un poļi.

Tikšanās pulcēja arodbiedrību līderus, pārstāvjus no pilsētas sabiedriskā transporta uzņēmumiem, kā arī darba devējus. Divu dienu garumā dalībnieki apsprieda aktuālos jautājumus nozarē.

Lasīt tālāk

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Izpildkomiteja atbalsta nozares līmeņa koplīgumu pārrunas un nozares sociālo partneru autonomiju Latvijā!

13.02.2019  10:58 Jaunumi No Comments

Pieņemts 19.12.2018., Briselē

Publicēts ETUC mājaslapā: https://www.etuc.org/en/document/support-collective-bargaining-latvia

Latvija ir viena no ES dalībvalstīm, kurā koplīgumu pārklājums ir mazāks par 35% un attiecībā uz kuru ETUC 2018.gada pavasarī ir izsludinājusi nebijušu “ārkārtas brīdinājumu,” uzsverot draudus cienīgam atalgojumam un cienīgiem darba apstākļiem Latvijas darba ņēmējiem.

Lasīt tālāk

Zanda Martena: Par partnerību, dialogu, darba koplīgumiem un labiem darba apstākļiem

04.02.2019  11:50 Jaunumi No Comments

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā ir atsākusies diskusija par Darba likuma grozījumiem. Ņemot vērā karstās diskusijas ap Darba likuma 68. pantu, ir svarīgi dalīties ar citu Eiropas valstu, šajā rakstā – Vācijas, arodbiedrību pieredzi par nozares darba devēju un arodbiedrību tiesībām vienoties par jautājumiem, kas var atšķirties no tiesiskā regulējuma, sabalansējot darba ņēmēju un darba devēju intereses un nosakot nozares labklājībai vajadzīgus noteikumus.

Lasīt tālāk

Noslēdz Darba koplīgumu AS “Latvijas Gāze” un AS “GASO”

14.12.2018  11:46 Jaunumi No Comments

Ceturtdien, 2018.gada 13.decembrī, AS “Latvijas Gāze” un AS “GASO” darbinieku pārstāvju sanāksmē  tika apstiprināts arodbiedrības LAKRS izstrādātais, sarunu procesā pieņemtais un parakstītais darba koplīgums.

Priekšlikumu sagatavošanā no arodbiedrības puses aktīvi strādāja arodorganizācijas priekšsēdētāja Sanda ZARIŅA, vietniece Sanita SILIŅA un no Liepājas arodorganizācijas: Zigmunds Embrekts.

Lasīt tālāk

Paraksta darba koplīgumu SIA “Daugavpils siltums”

14.12.2018  11:35 Jaunumi No Comments

2018.gada 3.decembrī, pēc sarunām ar darba devēju SIA “Daugavpils siltums”, arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš parakstīja darba koplīgumu jaunā redakcijā. Priekšlikumus no arodbiedrības biedriem un darbiniekiem sagatavoja arodorganizācijas priekšsēdētāja Marija VILCĀNE.  Sarunās ar SIA “Daugavpils siltums” valdes locekli Viktoru Lukjančiku un citiem darba devēja pārstāvjiem piedalījās arī arodorganizācijas priekšsēdētājas vietniece T.Plisko un citi aktīvie arodorganizācijas  virzītie pārstāvji.

Baltijas valstu transporta darbinieku arodbiedrības paraksta vienošanos par sadarbību

14.12.2018  11:34 Jaunumi No Comments

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, Igaunijas Transporta un ceļu darbinieku arodbiedrība ETTA un Lietuvas Transporta darbinieku arodbiedrību Forums paraksta kārtējo vienošanos par tālāku ciešāku sadarbību starp arodbiedrībām par biedru apmācību, informēšanu un darba apstākļiem. tas tiks panākts  semināru veidā, kopējos paziņojumos un akcijās.

Lasīt tālāk

Vislatvijas autobusu vadītāju pikets Rīgā, iepretim Satiksmes ministrijai notiks š.g. 4. oktobrī plkst. 14.00.

02.10.2018  11:44 Jaunumi No Comments

Piketa scenārijs:

  1. Pasākuma dalībnieki ierodas no plkst. 14:00, lai varētu nolikt informatīvos plakātus par cienīgu darbu, par veselīgiem darba apstākļiem, taisnīgu darba samaksu, dotāciju palielināšanu.
  2. Pati akcijas aktivitāte 14:30 līdz 15:30.

Mērķis: pievērst deputātu, valdības, darba devēju, sabiedrības un, it īpaši, Satiksmes ministrijas uzmanību samilzušajām darba apstākļu problēmām transporta nozarē- pasažieru pārvadājumos ar autobusiem.

Lasīt tālāk

« Iepriekšējie ieraksti Nākamie ieraksti »