Kontakti

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS
reģ. Nr.40008043900
A/S Swedbank konts Nr.LV23HABA000140J047232
Bruņinieku ielā 29/31 – 503, Rīga, LV-1001
Tel.: 28656124
Fakss: 67035936
E-pasts: arodbiedriba@lakrs.lv

Priekšsēdētājs
Juris Kalniņš
tālr. 29285248
juris.kalnins@lakrs.lv

Priekšsēdētāja vietniece
Rasma Mazulāne
Tālr. 25422662
rasma.mazulane@inbox.lv

Grāmatvede (t. skaitā SARF)
Jevgenija Šapovalova
tālr. 29186818
jevgenija@lakrs.lv

Organizatoriskā darba speciāliste – lietvede
Elīna Dābola
tālr. 28656124
arodbiedrs@lakrs.lv

Kooperatīvā Krājaizdevu Sabiedrība „LAKRS KS”
Iveta Flesnere
tālr. 26391408
kkslakrs@lakrs.lv

Juriste
Dace Tarasova
tālr. 26062793
dace.tarasova@lakrs.lv