Jaunumi

« Iepriekšējie Nākamie »

Arodbiedrības pikets 16.08.2018 Liepājā

21.08.2018  10:11 Jaunumi No Comments

Šī gada 16.augustā arodbiedrība LAKRS organizēja piketu Liepājā, AS “Liepājas autobusu parks”. 

Uzsākot piketa akciju, uzrunu teica arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš, minot esošās problēmas konkrētajā uzņēmumā un nozarē kopumā. Tam sekoja kopīgi izpildīta dziesma “Bēdu manu lielu bēdu”, lai vērstu uzmanību uz piketa atbalstītājiem un to prasībām. Tāpat Latvijas Brīvo arodbiedrību Savienības (LBAS)  pārstāvis M.Svirskis savā runā uzsvaru lika uz sociālā dialoga nepieciešamību, darbinieku tiesību ievērošanu un ģenerālvienošanās nepieciešamību nozarē.

Lasīt tālāk

0

LAKRS PIKETS LIEPĀJĀ!

14.08.2018  13:49 Jaunumi No Comments

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, pārstāvot un aizstāvot strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, kā arī ņemot vērā darbinieku daļēju tiesību un interešu neievērošanu uzņēmumā AS “Liepājas autobusu parks”, š.g. 16.augustā no plkst. 11.30 līdz 13.30 organizē sapulci un piketu Liepājā, Rīgas ielā 71, pieprasot nodrošināt autobusu vadītājiem pienācīgu darba algu, atbilstošu darba un atpūtas laika regulējumu, kā arī taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

Lasīt tālāk

0

Paraksta koplīgumu SIA “VTU Valmiera”

06.08.2018  14:16 Jaunumi No Comments

SIA “VTU Valmiera”  valdes priekšsēdētājs O.Spurdziņš un arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs paraksta grozījumus un papildinājumus noslēgtā un spēkā esošā Darba koplīgumā. Grozījumi un papildinājumi šoreiz ir nebūtiski, kaut gan arodbiedrībai bija iesniegti ļoti daudz priekšlikumi, kurus darba devējs šobrīd neuzņēmās saistībās.

Lasīt tālāk

0

Arodbiedrība vēršas pie Saulkrastu novada Domes priekšsēdētāja un iesniedz sūdzību

06.08.2018  14:13 Jaunumi No Comments

Arodbiedrība LAKRS ir vērsusies pie Saulkrastu novada Domes priekšsēdētāja E.Grāvīša par to, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” darba devējs neievēro darbinieku, tā pārstāvja – arodbiedrības LAKRS tiesības un intereses, kavējot arodbiedrības darbu. Faktiskie apstākļi liecina, ka darba devējs kopš 2017.gada 27.decembra nav atbildējis par arodbiedrības iesniegto darba koplīguma projektu, tādējādi rupji pārkāpjot Darba likuma normas, it īpaši 7.nodaļas 21.panta 5 (piekto) daļu.

Lasīt tālāk

0

Noslēdzies EK līdzfinansētais projekts “Informācijas, konsultācijas un speciālo zināšanu starpvalstu ekspertu tīkla izveide darbinieku iesaistīšanas/ uzņēmumu finansiālas darbinieku līdzdalības jomā.” (VS/2016/0279)

30.07.2018  13:40 Jaunumi No Comments

Laika periodā no 2016.gada decembra līdz 2018.gada jūlijam tika īstenots Eiropas Komisijas līdzfinansētais projekts “Informācijas, konsultācijas un speciālo zināšanu starpvalstu ekspertu tīkla izveide darbinieku iesaistīšanas/ uzņēmumu finansiālas darbinieku līdzdalības jomā”, kura mērķis bija izpētīt esošo situāciju darbinieku finansiālajā līdzdalībā uzņēmumos un izstrādāt komunikācijas stratēģiju, lai paaugstinātu Baltijas valstu informētību par darbinieku finansiālo līdzdalību.

Šobrīd lielākajā daļā ES valstu darbiniekiem tiek dota iespēja piedalīties uzņēmuma pārvaldībā un arī Baltijas valstīm ir pienācis brīdis būt gatavām ieviest sociālās attīstības modeli, tostarp sociālās partnerības formu – darbinieku finansiālo līdzdalību uzņēmumos.

Lasīt tālāk

0

PIKETS BAUSKĀ!

12.04.2018  16:36 Jaunumi No Comments

Noslēdzies 5.aprīlī Bauskā arodbiedrības LAKRS organizētais pikets SIA “AIPS” autobusu šoferu aizstāvībai. Problēmas pamatā darba samaksas, darba un atpūtas laika nosacījumu pasliktināšana, vienpusēja papildpienākumu uzlikšana, zema garantētā darba alga (stundas tarifa likme) u.c.

Organizētajā piketā piedalījās SIA “AIPS” darbinieki – autobusu vadītāji. Viņus atbalstīt bija ieradušies amata brāļi no Ogres, Liepājas, Limbažiem, Rīgas un Dobeles.

Lasīt tālāk

0

Par profesionālo kategorijas (95. kods) un tās apmācības programmu. Kravas transportlīdzekļu un autobusu vadītāju trūkums.

29.03.2018  09:14 Jaunumi No Comments

2018. gada 9. martā notika Ceļu satiksmes drošības padomes Domnīca, apskatāmās tēmas bija: 1. profesionālās kategorijas iegūšana (95. kods) – 95. koda apmācības programma; 2. kravas automobiļu un autobusu vadītāju apmācības drošā braukšana; 3. profesionālu autobusu un kravas transportlīdzekļu šoferu (vadītāju) trūkums.

Lasīt tālāk

0

Autotransporta darbiniekiem sava svinamā diena!

23.03.2018  12:49 Jaunumi No Comments

Autotransporta darbinieku diena kā atzīmējama diena tika noteikta 1976.gadā. To atzīmēja oktobra pēdējā svētdienā un tai ir senas tradīcijas. Tās pirmsākumi meklējami 20. gadsimta 30. gados, kad tika atzīmēta Šoferu diena. Kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas Autotransporta darbinieku diena valstī kā atzīmējama diena nav norādīta. Neraugoties uz to, Latvijā ir uzņēmumi un pašvaldības, kas oktobra pēdējā svētdienā praktizē šīs dienas atzīmēšanu, piemēram, AS “Talsu autotransports”, pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, Rēzeknes novada pašvaldība. Transporta nozares svētkus atzīmē arī citās valstīs, piemēram, Lietuvā.

Lasīt tālāk

0

Arodbiedrība LAKRS tikās ar Satiksmes ministru U.Auguli

09.03.2018  08:42 Jaunumi No Comments

2018.gada 13.februārī arodbiedrības LAKRS pārstāvji tikās ar Satiksmes ministru U.Auguli, lai pārrunātu satiksmes nozares aktualitātes un diskutētu par nozares ģenerālvienošanās slēgšanu sabiedriskā transporta pasažieru autopārvadājumu sektorā.

Sarunās piedalījās: SM ministrs U.Augulis, SM Autosatiksmes departamenta direktors T.Vectirāns, VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs K.Godiņš,  Latvijas Pasažieru  pārvadātāju asociācijas valdes priekšsēdētājs I.Ošenieks. Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš,  LAKRS juriste D.Tarasova, LAKRS organizatoriskā darba speciāliste E.Dābola un arodbiedrības LAKRS biedrs – autobusa vadītājs A.Krēģeris.

Lasīt tālāk

0

LDDK un LBAS aicina izvērtēt nozaru koplīgumu noslēgšanas iespējas

14.12.2017  11:51 Jaunumi No Comments

Kā sekmēt nozaru darba devēju un darba ņēmēju abpusēju sadarbību? Kā būtiski uzlabot darba apstākļus? Kādas ir nozares koplīguma priekšrocības un izaicinājumi? Par šiem un citiem jautājumiem sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – piektdien, 15. decembrī, aicina diskutēt ekspertus, uzņēmējus, politikas un valsts iestāžu pārstāvjus.

Lasīt tālāk

0
« Iepriekšējie Nākamie »