Autora arhīvs

« Iepriekšējie Nākamie »

Vislatvijas autobusu vadītāju pikets Rīgā, iepretim Satiksmes ministrijai notiks š.g. 4. oktobrī plkst. 14.00.

02.10.2018  11:44 Jaunumi No Comments

Piketa scenārijs:

  1. Pasākuma dalībnieki ierodas no plkst. 14:00, lai varētu nolikt informatīvos plakātus par cienīgu darbu, par veselīgiem darba apstākļiem, taisnīgu darba samaksu, dotāciju palielināšanu.
  2. Pati akcijas aktivitāte 14:30 līdz 15:30.

Mērķis: pievērst deputātu, valdības, darba devēju, sabiedrības un, it īpaši, Satiksmes ministrijas uzmanību samilzušajām darba apstākļu problēmām transporta nozarē- pasažieru pārvadājumos ar autobusiem.

Lasīt tālāk

0

ĢENERĀLVIENOŠANĀS ĒDINĀŠANAS NOZARĒ!

12.09.2018  09:04 Jaunumi No Comments

Jau 2018.gada 28.maijā, LAKRS valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš, Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienībā LBAS, piedaloties tās priekšsēdētājam Egilam Baldzēnam, tikās ar Latvijas Viesnīcu un Restorānu asociācijas izpilddirektori Santu Graiksti un asociācijas Restorānu nodaļas vadītāju – juristu Jāni Pumpiņu par iespējamo ģenerālvienošanās slēgšanu ēdināšanas nozarē.

Lasīt tālāk

0

Arodbiedrība LAKRS nodrošinot juridisko palīdzību uzvar tiesā darba devēju, pasažieru pārvadājuma uzņēmumu AS CATA, kas nepamatoti vērsās pret LAKRS arodbiedrības biedru un autobusa vadītāju Mārtiņu Aizpurieti

21.08.2018  15:04 Jaunumi No Comments

2017. gada 21. decembrī uzņēmums AS “CATA”, nesaņemot arodbiedrības piekrišanu par darbinieka un arodbiedrības LAKRS biedra Mārtiņa Aizpurieša darba līguma uzteikumu, vērsās tiesā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Uzņēmums vēlējās atbrīvoties no darbinieka un aktīva arodbiedrības biedra, kurš ārpus darba laika bija paudis kritisku, savu personīgo viedokli par darba devēja nespēju nodrošināt darbiniekiem cienīgus darba apstākļus un taisnīgu samaksu par padarīto darbu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā rezultātā būtiski bija samazinājies autobusa vadītāju darba samaksas apmērs.

Lasīt tālāk

0

Tikšanās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski

21.08.2018  13:01 Jaunumi No Comments

Pirmdien, 20.augustā, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš, piedaloties Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības LBAS priekšsēdētājam E.Baldzēnam, pēc arodbiedrības LAKRS iniciatīvas, tikās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski. Saruna tika veltīta situācijai autobusu pasažieru pārvadājumu nozarei, it īpaši par jautājumiem, kas skar autobusu vadītāju darba samaksas, atpūtas un darba laika regulējuma problēmas.

Lasīt tālāk

0

Arodbiedrības pikets 16.08.2018 Liepājā

21.08.2018  10:11 Jaunumi No Comments

Šī gada 16.augustā arodbiedrība LAKRS organizēja piketu Liepājā, AS “Liepājas autobusu parks”. 

Uzsākot piketa akciju, uzrunu teica arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš, minot esošās problēmas konkrētajā uzņēmumā un nozarē kopumā. Tam sekoja kopīgi izpildīta dziesma “Bēdu manu lielu bēdu”, lai vērstu uzmanību uz piketa atbalstītājiem un to prasībām. Tāpat Latvijas Brīvo arodbiedrību Savienības (LBAS)  pārstāvis M.Svirskis savā runā uzsvaru lika uz sociālā dialoga nepieciešamību, darbinieku tiesību ievērošanu un ģenerālvienošanās nepieciešamību nozarē.

Lasīt tālāk

0

LAKRS PIKETS LIEPĀJĀ!

14.08.2018  13:49 Jaunumi No Comments

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, pārstāvot un aizstāvot strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, kā arī ņemot vērā darbinieku daļēju tiesību un interešu neievērošanu uzņēmumā AS “Liepājas autobusu parks”, š.g. 16.augustā no plkst. 11.30 līdz 13.30 organizē sapulci un piketu Liepājā, Rīgas ielā 71, pieprasot nodrošināt autobusu vadītājiem pienācīgu darba algu, atbilstošu darba un atpūtas laika regulējumu, kā arī taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

Lasīt tālāk

0

Paraksta koplīgumu SIA “VTU Valmiera”

06.08.2018  14:16 Jaunumi No Comments

SIA “VTU Valmiera”  valdes priekšsēdētājs O.Spurdziņš un arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs paraksta grozījumus un papildinājumus noslēgtā un spēkā esošā Darba koplīgumā. Grozījumi un papildinājumi šoreiz ir nebūtiski, kaut gan arodbiedrībai bija iesniegti ļoti daudz priekšlikumi, kurus darba devējs šobrīd neuzņēmās saistībās.

Lasīt tālāk

0

Arodbiedrība vēršas pie Saulkrastu novada Domes priekšsēdētāja un iesniedz sūdzību

06.08.2018  14:13 Jaunumi No Comments

Arodbiedrība LAKRS ir vērsusies pie Saulkrastu novada Domes priekšsēdētāja E.Grāvīša par to, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” darba devējs neievēro darbinieku, tā pārstāvja – arodbiedrības LAKRS tiesības un intereses, kavējot arodbiedrības darbu. Faktiskie apstākļi liecina, ka darba devējs kopš 2017.gada 27.decembra nav atbildējis par arodbiedrības iesniegto darba koplīguma projektu, tādējādi rupji pārkāpjot Darba likuma normas, it īpaši 7.nodaļas 21.panta 5 (piekto) daļu.

Lasīt tālāk

0

Noslēdzies EK līdzfinansētais projekts “Informācijas, konsultācijas un speciālo zināšanu starpvalstu ekspertu tīkla izveide darbinieku iesaistīšanas/ uzņēmumu finansiālas darbinieku līdzdalības jomā.” (VS/2016/0279)

30.07.2018  13:40 Jaunumi No Comments

Laika periodā no 2016.gada decembra līdz 2018.gada jūlijam tika īstenots Eiropas Komisijas līdzfinansētais projekts “Informācijas, konsultācijas un speciālo zināšanu starpvalstu ekspertu tīkla izveide darbinieku iesaistīšanas/ uzņēmumu finansiālas darbinieku līdzdalības jomā”, kura mērķis bija izpētīt esošo situāciju darbinieku finansiālajā līdzdalībā uzņēmumos un izstrādāt komunikācijas stratēģiju, lai paaugstinātu Baltijas valstu informētību par darbinieku finansiālo līdzdalību.

Šobrīd lielākajā daļā ES valstu darbiniekiem tiek dota iespēja piedalīties uzņēmuma pārvaldībā un arī Baltijas valstīm ir pienācis brīdis būt gatavām ieviest sociālās attīstības modeli, tostarp sociālās partnerības formu – darbinieku finansiālo līdzdalību uzņēmumos.

Lasīt tālāk

0

PIKETS BAUSKĀ!

12.04.2018  16:36 Jaunumi No Comments

Noslēdzies 5.aprīlī Bauskā arodbiedrības LAKRS organizētais pikets SIA “AIPS” autobusu šoferu aizstāvībai. Problēmas pamatā darba samaksas, darba un atpūtas laika nosacījumu pasliktināšana, vienpusēja papildpienākumu uzlikšana, zema garantētā darba alga (stundas tarifa likme) u.c.

Organizētajā piketā piedalījās SIA “AIPS” darbinieki – autobusu vadītāji. Viņus atbalstīt bija ieradušies amata brāļi no Ogres, Liepājas, Limbažiem, Rīgas un Dobeles.

Lasīt tālāk

0
« Iepriekšējie Nākamie »