« »

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS valdes ATKLĀTA VĒSTULE Satiksmes ministram T.Linkaitim

22.05.2019  09:16 Jaunumi Nav komentāru

Jau 2019.gada 15.maijā Autotransporta direkcija informēs ieinteresētos piegādātājus par Autotransporta direkcijas plānoto iepirkumu “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”. Tiks sniegta informācija par pretendentiem izvirzāmām prasībām, piedāvājumu atlases kritērijiem u.c. informācija.

Šobrīd arodbiedrība LAKRS ļoti labi apzinās šī pasākuma nozīmi, jo iepirkums ir paredzēts pakalpojumu sniegšanai 2021.-2030.gadiem un, kā rāda iepriekšējie iepirkumi, tiesības uz pakalpojumu sniegšanu ieguvušie lētākie piedāvājumi ir “nodrošinājuši” darba spējīgo jauno cilvēku izbraukšanu no valsts, jo valsts kā pasūtītājs un pārvadātāji nav parūpējušies par autobusu vadītāju un citu transporta darbinieku cienīgām algām un atbilstošām sociālajām garantijām šajā nozarē strādājošiem.

Arī šī brīža situācija nozarē liecina par to – autobusu vadītāju deficīts, nemaz nerunājot par jauniem cilvēkiem, kā arī liels un zemu apmaksāts virsstundu darbu.

Arodbiedrību LAKRS uztrauc valdības deklarācijā (sadaļa: “Gudra transporta politika” 87.punkts) paustā apņemšanās mazināt dotāciju apjomu, jo tas atkal var tikt darīts uz autobusu vadītāju, citu transporta darbinieku algu, zemo sociālo garantiju rēķina, kam arodbiedrības biedri nevar piekrist.

Tāpat dotāciju mazināšana var ietekmēt sabiedriskā transporta pieejamību, par kvalitāti nemaz nerunājot. Pēc diskusijām ar Autotransporta direkciju arodbiedrība ir saņēmusi informāciju ar iepirkumu dokumentācijā iekļaujamām prasībām, kas saistītas ar sociāliem jautājumiem, taču šis piedāvājums, kaut solis uz priekšu, nav darbinieku interesēs, ir daudz neatbildētu jautājumu un vieta šo prasību piemērošanas interpretācijām.

Arodbiedrība LAKRS Jums 2019.gada 15.aprīlī nosūtīja vēstuli par iepirkumu dokumentācijā iekļaujamajām prasībām, kas skar sociālos jautājumus, ko pēc tam arī apspriedām tikšanās reizē. Skaidrība šobrīd vēl nav par mūsu priekšlikumu pieņemšanu vai noraidīšanu.

Arodbiedrības LAKRS valde nevar atbalstīt situāciju, ja tiks turpināta zemo sociālo garantiju politika nozarē – zemas algas, zemā virsstundu apmaksa, nesaprotama, necaurspīdīga un nemotivējoša darba samaksas sistēma, neapmaksātais darbgatavības laiks u.c., kas liek jaunus cilvēkus un ne tikai, doties piespiedu migrācijā savas un ģimenes dzīves normālas iztikas nodrošināšanai. Daudzreiz sniegtā pārvadātāju un Autotransporta direkcijas sniegtā publiskā informācija par autobusu vadītāju darba algām ir tikai puspatiesība un neatspoguļo reālo situāciju uzņēmumos un nozarē kopumā.

Uzsāktā Streika pieteikšanas procedūra AS “Liepājas autobusu parks”, neapmierinātība SIA “Gulbenes autobuss” un arī gatavība lemt par iespējamo streikošanu, anonīma protesta vēstule no SIA “Dobeles autobusu parks” par darba devēja informācijas (darba samaksas noteikumu) slēpšanu, cilvēku sanaidošanu, bosingu, autobusu vadītāju turēšanu stresā un bailēs, AS “CATA” darba devēja rīcība uzspiežot pasliktinošus nosacījumus darba līgumu grozījumos, pārkāpjot elementārākās Darba tiesību normas, neapmierinātība SIA “Jēkabpils autobusu parks” par darba samaksas nosacījumiem un informācijas ierobežošanu darbiniekiem un viņu pārstāvjiem – arodbiedrībai. Šī un cita būtiskā informācija, kas ir arodbiedrības LAKRS rīcībā un ar ko mēs strādājam ikdienā ir apliecinājums tam, ka nozarē darbinieku, viņu pārstāvju -arodbiedrības tiesības, vēl jo vairāk intereses tiek ignorētas.

Arodbiedrības LAKRS valde aicina pasūtītāju būt rūpīgam saimniekam un izmantot arī savas tiesības un pildīt pienākumus tā, lai nodrošinātu transporta darbinieku, it īpaši autobusu vadītāju, viņu profesijai un ieguldītā darba apjomam cienīgu darba algu, atbilstošus darba apstākļus, domāt un strādāt pie tā, lai aizsargātu darba tirgu valstī.

Šobrīd gaidām Jūsu galīgo atbildi, lai arodbiedrība LAKRS savlaicīgi varētu ar to iepazīties, pirms tiek saskaņota iepirkumu dokumentācija un varētu pieņemt lēmumus par tālāko rīcību.

LAKRS valdes vārdā
Priekšsēdētājs
Juris Kalniņš

error0