« »

Arodbiedrības un darba devēji diskutē par problēmām pilsētas sabiedriskajā transportā Polijā un Baltijā

19.02.2019  12:21 Jaunumi Nav komentāru

Sociālie partneri pilsētas sabiedriskajā transportā, ETF (Eiropas Transporta darbinieku federācija) un UITP (Starptautiskā Sabiedriskā transporta asociācija) 2019.gada 30.-31. janvārī Varšavā, organizēja darbnīcu, kurā diskutēja par to, kā dialogs spēj veidot pilsētas sabiedriskā transporta nākotni. Dalībnieku vidū bija igauņi, latvieši, lietuvieši un poļi.

Tikšanās pulcēja arodbiedrību līderus, pārstāvjus no pilsētas sabiedriskā transporta uzņēmumiem, kā arī darba devējus. Divu dienu garumā dalībnieki apsprieda aktuālos jautājumus nozarē.

Klātienē piedalījās arī Sylvie Finne no Eiropas Komisijas (sociālā dialoga nodaļa, DG EMPL) un dalībnieki izmantoja iespēju, lai kopīgi apspriestu interesējošus jautājumus par nozares sociālā dialoga darbību Eiropas līmenī.

Viens no galvenajiem darbnīcas jautājumiem bija digitalizācija un nepieciešamība pēc darbinieku pastāvīgas apmācības visās profesijās, sākot no autobusu un tramvaju vadītājiem līdz pat apkopes personālam. Starp citām problēmām, kas identificētas šajā reģionā, jāpiemin arī pilsētas sabiedriskā transporta vadītāju trūkumu un pakāpenisku pensionēšanās vecuma sliekšņa palielināšanos.

Dalībnieki apsprieda arī jautājumus par iepirkumu konkursiem. Viņi bija vienisprātis, ka parasti tiek atbalstītas pakalpojumu zemās izmaksas neatkarīgi no citiem parametriem, piemēram, darba ņēmēju drošība vai darba apstākļi. ETF un arodbiedrības pārstāvji skaidri norādīja, ka tas ir sociālais dempings un virzība lejup.

Grupa arī pārrunāja jautājumus, kas īpaši attiecas uz transporta vadītājiem. Debates koncentrējās uz tēmām, kas saistītas ar veselību un drošību darba vietā, kā arī garām darba stundām un laiku, ko darba ņēmēji bieži vien pavada gaidot maršrutus bez tiesībām saņemt atlīdzību par šo “gaidīšanas laiku”.

Turklāt darbinieki, tostarp strādājošās sievietes atzīst, ka ir grūtības piekļūt īpašam nolūkam paredzētām telpām, tostarp tualetēm, jo īpaši mazajās pilsētās. Tomēr darba apstākļi var būtiski atšķirties kā pie viena darba devēja, tā pie citu. Dalībnieki apsprieda arī iespējas koplīgumu slēgšanai un, ko ar to var panākt.

Arodbiedrību LAKRS šajā pasākumā pārstāvēja LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš, AS “Liepājas autobusu parks” arodorganizācijas priekšsēdētājs A.Laugalis un AS “CATA” arodkopas pārstāvis I.Grandaus. Savukārt, darba devēju pārstāvēja pasažieru pārvadātāja firma SIA “B-Bus”.

Sarunās un diskusijās J.Kalniņš aktualizēja problēmas saistībā ar autobusu vadītāju zemajām algām, darba un atpūtas laika regulējumu, kvalifikācijas 95.koda apmācībām un ieguvi, kā arī citām problēmām pilsētas sabiedriskajā transportā, kā arī sarunām par autobusu vadītāju minimālo garantiju iekļaušanu un apstiprināšanu konkursu iepirkumu dokumentācijā 2019.gadā iepirkumu jaunajā maršrutu tīklā  no 2021.gada.

Savukārt A.Laugalis vairāk akcentēja problēmas, kas saistītas ar darba apstākļiem, darba drošības un drošības uz ceļiem jautājumiem. Pieskārās tiem aspektiem, ka šofera profesija netiek pietiekami novērtēta. Tāpat tika pārrunāta iespējamība tikties ar ETF atbildīgajām amatpersonām un Baltijas valstu transporta darbinieku arodbiedrībām, lai ETF labāk izprastu šo valstu transporta darbinieku problēmas un intereses virzītu Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai, Eiropas Komisijai ES Padomei un Parlamentam.

Pasākums tika organizēts projekta “Sociālais dialogs  pilsētas sabiedriskā transporta nozarē Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs” ietvaros un pulcēja vairāk nekā 50 cilvēku. Projekta mērķis ir veicināt Eiropas sociālo dialogu reģionā un vērst uzmanību uz tā izpratni valsts līmenī.

Tikšanās arī bija izdevība arodbiedrību delegācijām paust savu atbalstu ETF kampaņai “Godīgs Transports”

Avots: https://www.etf-europe.org/trade-unions-and-employers-held-a-workshop-in-warsaw-to-debate-challenges-in-urban-public-transport-in-poland-and-the-baltics/

Sagatavoja: E.Dābola, J.Kalniņš

error0