« »

Arodbiedrība LAKRS tiekas ar jauno Satiksmes ministru Tāli Linkaiti

20.02.2019  16:49 Jaunumi Nav komentāru

2019.gada 18.februārī arodbiedrības LAKRS pārstāvji tikās ar jaunievēlēto Satiksmes ministru T.Linkaiti. Tikšanās mērķis bija vērst ministra uzmanību uz sabiedriskā transporta  – pasažieru autopārvadātāju nozares aktuālajām problēmām, arodbiedrības LAKRS paveikto un gaidāmo rīcību no ministrijas un citu atbildīgo iestāžu puses, lai transporta nozarē strādājošie saņemtu pienācīgu darba samaksu, adekvātus darba apstākļus un attieksmi.

Arodbiedrība kā galvenās problēmas nozarē minēja:

  • Darba samaksa – zema alga normāla darba laika ietvaros, daudz virsstundu, daudzviet samaksa tikai par braukšanas laiku, nemotivējošas darba samaksas sistēmas.
  • Neapmaksāts vai daļēji minimāli apmaksāts darbgatavības laiks.
  • Kvalifikācijas 95.koda ieguves kursu apmeklēšanas neiekļaušana darba laikā, izdevumu attiecināšana uz pašu darbinieku, nepilnīgs un vājš kursu saturs.
  • Minimālo sociālo garantiju, autobusu vadītājiem, iekļaušana konkursu iepirkumu dokumentācijā un apstiprināšanu MK, jo darba devēji nav uzņēmušies atbildību slēgt ģenerālvienošanos nozarē.
  • Neskaidra dotāciju plānošana, vērtēšana neņemot vērā sociālekonomiskās izmaiņas valstī (piem., min.alga, degvielas akcīzes nodokļa pieaugums u.c.).
  • Nelegālo pārvadātāju nesodāmība.
  • Autobusu vadītāju trūkums (vidējais vecums nozarē 55.gadi).

Paralēli sabiedriskā autotransporta pasažieru pārvadāšanas nozares problēmām, LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš ministru un klātesošos informēja arī par kravu pārvadājumu nozarē notiekošo, akcentējot nemainīgi pastāvošo problēmu ar darba samaksu, kad šoferiem tiek izmaksāta minimālā darba alga un pārējie ieņēmumi attiecināti uz komandējuma naudu. Tādējādi šoferiem tiek liegta iespēja saņemt adekvātu sociālo palīdzību no valsts attiecīgās situācijās un apstākļos.

Uz ko satiksmes ministrs Tālis Linkaits atbildēja īsi un kodolīgi, ka viņš personīgi atbalsta ģēnerālvienošanās slēgšanu visā tautsaimniecībā un visās nozarēs, kas veicinātu godīgus konkursus utt., bet vispirms tam visam jābūt juridiski pamatotam – atrunātam likumā,  lai varētu slēgt šādas ģenerlvienošanās. Tiek atbalstīts tas, ko arodbiedrības ir panākušas ar grozījumiem Darba likumā.

Attiecībā par dotācijām, konkursiem un visu pārējo, T.Linkaitis skaidro, ka dotāciju apjoms uz 1 pārvadāto pasažieri Latvijā ir lielāks nekā, piemēram, Somijā un tas ir radies tāpēc, ka maršrutu tīkla izstrādes gaitā tiek nobraukti lieki km un arī motivācijas sistēma, kādā veidā valsts kompensē zaudējumus pārvadātājiem nav īsti pareiza un tuvākajā laikā šajā sakarā neko nevarēs darīt. 2019.-2020.gadā sistēma paliek tādā veidā, kāda tā ir šobrīd, līdz ar to, ministrijas darbs tiek vērsts uz jaunu maršrutu tīklu izveides principiem, kādā veidā būs organizēti pasažieru pārvadājumi no 2021.gada, uzsvaru liekot uz dzelzceļu (elektrovilcienu) un autobusu pārvadājumi tiks nodrošināti tajos reģionos/apvidos, kur nebūs dzelzceļš. Tas attiecas kā uz Pierīgas reģionu, tāpat arī uz Jūrmalu, Jelgavu, Ogri, Siguldu, kur paralēli vilcienam netiks novirzīti autobusi. Vēl tiks skatīts, kā varētu izmantot Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta tīklu,  paplašinot to uz ārpusi. Šo jauno maršrutu tiklu mēģinot ielikt valsts budžeta rāmī. Jo vairāk palielināsies dzelzceļa tīkls, jo vairāk mazināsies autobusu dotējamie pārvadājumi. Lai to kompensētu tiks piedāvāts pārvadātājiem veikt komercpārvadājumus. Kur kapacitāte to atļaus, būs iespēja izstrādāt un iesniegt savus maršrutus komercpārvadājumiem.

Attiecībā uz konkursiem un atlasi ministrs komentē, ka tas vēl nav ticis apspriests ar ATD, kādas būs prasības un uzvarētāju noteikšanas mehānisms, bet no savas puses maksimāli vēlētos izvairīties no jebkāda veida peļņas aprēķināšanas vai zaudējumu skaitīšanas, jo nav nepieciešams iejaukties uzņēmumu grāmatvedībā.  Pamats varētu būt nosolītā cena par pārvadājumu vienību, jo tomēr tas ir uz 10 gadiem.

Ministrs ļoti cer, ka izdosies Saeimā pieņemt likumu par ģenerālvienošanos un tad arī būs lielāka iespēja tās slēgt. Nav drošs, vai visi pārvadātāji būs gatavi to slēgt. No savas puses ministrs un valdība ir ieinteresēti, lai šoferi ir apmierināti, nodrošināti labi darba apstākļi, cik to var noteikt ar MK noteikumiem un laika gaitā ieguvēji tāpat būs tie, kam visa darbība būs pareizi sakārtota. Pārvadātājiem savi līdzekļi jāizmanto racionāli.

Rakstu sagatavoja: E.Dābola, J.Kalniņš

Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga
attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai”
Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros

error0