« »

Arodbiedrība “LAKRS”, aizstāvot savu biedru, uzvar tiesvedībā pret pasažieru pārvadājuma uzņēmumu AS “CATA”

27.02.2019  17:10 Jaunumi Nav komentāru

2018. gadā uzņēmums AS “CATA” vērsās pie tā brīža arodorganizācijas priekšsēdētaja segt zaudējumus par it kā izraisītu ceļu satiksmes negadījumu starp diviem uzņēmumam piederošiem transporta līdzekļiem. Tajā pašā laikā arī vēlējās piedzīt no darbinieka 1549,71 EUR par bojātu autobusa spoguli, papildus tam arī 6% gadā no parāda summas. Lai arī šis notikums noticis 2017. gada vasarā, pēkšņi aktuāls no uzņēmuma vadības puses tas kļuva 2018. gada beigās, pēc Valda Cerusa, kā arodorganizācijas vadītāja, aktīvas darbības aizstāvot AS “CATA” darbiniekus- arodbiedrības LAKRS biedru intereses uz sociāli taisnīgu darba samaksu un darba apstākļiem.

Pirmās instances tiesa uzņēmuma AS “CATA” iesniegto prasību noraidīja. Kā zināms sabiedriskā transporta nozare ir saistīta ar paaugstinātu risku, līdz ar to darbinieks atbild tikai par rupju neuzmanību vai ļaunu nolūku atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam (Darba likuma 86. panta pirmā daļa) un judikatūrā nostiprinātajai atziņai par darbinieka atbildību un zaudējumu rašanās cēloņsakarību). Līdz ar to šādas prasības celšana tiesā jau sākotnēji bija nepamatota, un iespējams ir uzskatāma par administratīvo resursu nelietderīgu izlietošanu ar mērķi ietekmēt arodorganizācijas biedrus.

Arodbiedrība ir saņēmusi informāciju par vairākiem gadījumiem, kad darbiniekiem- arodbiedrības LAKRS biedriem tiek prasīts atlīdzināt zaudējumus, jo īpaši uzsverot arodbiedrības biedra statusa esamību. Šāda situācija nav pieļaujama, it īpaši ņemot vērā to faktu, ka darbiniekam ir nodots transportlīdzeklis, kura vērtība ir augsta, tā detaļas ir dārgas, līdz ar to rodas jautājums: Vai darbiniekam izmantojot dārgu transportlīdzekli visu mūžu ir jāsedz zaudējumi, ja viņš nav vainīgs. Tiesā darba devēja pārstāvis uzskatīja, transportlīdzekļa vadītājs ir profesionālis, jo redziet desmit gadus ir nodarbināts pie darba devēja! Vai katrs no mums var apgalvot, ka esi profesionālis?

Neatkarīgi no tā vai autobuss ir līzingā vai nē, būtu nepieciešams veikt apdrošināšanu (KASKO), nevis zaudējumus prasīt no darbiniekiem. Šo problēmu arodbiedrība LAKRS ir arī aktualizējis šo problēmu arī  tikšanās reizē ar Satiksmes ministru – Tāli Linkaiti.

Arodbiedrība LAKRS vienmēr aizstāv un aizstāvēs savus biedrus, nodrošinot augsta līmeņa juridisko palīdzību arī pret, iespējams negodprātīgiem, darba devējiem, kuri ļaunprātīgi izmanto ne tikai uzņēmuma finanšu līdzekļus, bet arī tiesu sistēmu, nevajadzīgi to noslogojot.

      Jebkuram cilvēkam ir tiesības

                           uz miermīlīgu pulcēšanās un biedrošanās brīvību,

    ieskaitot tiesības dibināt arodbiedrības un iestāties tajās,

                                                                                                                          lai aizstāvētu savas intereses.

 

[Cilvēktiesību un pamatbrīvību

aizsardzības konvencijas 11.  pants]

Rakstu sagatavoja: D.Tarasova

error0