« »

Paraksta darba koplīgumu SIA “Daugavpils siltums”

14.12.2018  11:35 Jaunumi Nav komentāru

2018.gada 3.decembrī, pēc sarunām ar darba devēju SIA “Daugavpils siltums”, arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš parakstīja darba koplīgumu jaunā redakcijā. Priekšlikumus no arodbiedrības biedriem un darbiniekiem sagatavoja arodorganizācijas priekšsēdētāja Marija VILCĀNE.  Sarunās ar SIA “Daugavpils siltums” valdes locekli Viktoru Lukjančiku un citiem darba devēja pārstāvjiem piedalījās arī arodorganizācijas priekšsēdētājas vietniece T.Plisko un citi aktīvie arodorganizācijas  virzītie pārstāvji.

error0