« »

Noslēdz Darba koplīgumu AS “Latvijas Gāze” un AS “GASO”

14.12.2018  11:46 Jaunumi Nav komentāru

Ceturtdien, 2018.gada 13.decembrī, AS “Latvijas Gāze” un AS “GASO” darbinieku pārstāvju sanāksmē  tika apstiprināts arodbiedrības LAKRS izstrādātais, sarunu procesā pieņemtais un parakstītais darba koplīgums.

Priekšlikumu sagatavošanā no arodbiedrības puses aktīvi strādāja arodorganizācijas priekšsēdētāja Sanda ZARIŅA, vietniece Sanita SILIŅA un no Liepājas arodorganizācijas: Zigmunds Embrekts.

as “gaso” darbinieku pārstāvju sanāksmē koplīgumu prezentēja un komentēja valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone – Godmane, kā arī sniedza īsu informāciju par notikušo reorganizāciju un skatījumu tuvākai nākotnei.

LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš pievērsa uzmanību tam, ka darba devējam un arodbiedrības pārstāvjiem ir regulāri jātiekas un jādiskutē par algu politiku, ar mērķi nodrošināt speciālistu neaiziešanu no darba un nepieciešamības gadījumā aicinot jaunus.

No arodbiedrības puses darba koplīgumu parakstīja LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš, no darba devēja puses – A.Kalvītis un I.Pētersone-Godmane.

error0