« »

Vislatvijas autobusu vadītāju pikets Rīgā, iepretim Satiksmes ministrijai notiks š.g. 4. oktobrī plkst. 14.00.

02.10.2018  11:44 Jaunumi Nav komentāru

Piketa scenārijs:

  1. Pasākuma dalībnieki ierodas no plkst. 14:00, lai varētu nolikt informatīvos plakātus par cienīgu darbu, par veselīgiem darba apstākļiem, taisnīgu darba samaksu, dotāciju palielināšanu.
  2. Pati akcijas aktivitāte 14:30 līdz 15:30.

Mērķis: pievērst deputātu, valdības, darba devēju, sabiedrības un, it īpaši, Satiksmes ministrijas uzmanību samilzušajām darba apstākļu problēmām transporta nozarē- pasažieru pārvadājumos ar autobusiem.

Latvijā autobusu vadītāji strādā garas un smagas stundas par niecīgu garantēto algu un zemu darba samaksu. Darbā gūtais nogurums un izdegšanas sindroms liek doties darba meklējumos uz ārvalstīm vai strādāt par transportlīdzekļa vadītāju citā nozarē. Jauniem cilvēkiem nav pievilcīga šī profesija, visvairāk tieši niecīgās algas un lielā laika dēļ, kas jāpavada darba devēja rīcībā. Darba samaksas noteikumi uzņēmumos ir ļoti atšķirīgi un nav motivējoša, bet drīzāk darbojas kā demontivējošs faktors. Autobusu vadītāju trūkums palielina nepieciešamību strādāt virsstundas, par niecīgu virsstundu piemaksu. Garie darbgatavības laiki, kurus neieskaita darba laikā neļauj pienācīgi atpūsties un pietiekoši pavadīt laiku ar ģimeni. Šī laika apmaksa ir minimāla vai atsevišķos uzņēmumos netiek apmaksāts vispār.

Latvijā autobusu vadītāji strādā garas un smagas stundas par niecīgu garantēto algu un zemu darba samaksu. Darbā gūtais nogurums un izdegšanas sindroms liek doties darba meklējumos uz ārvalstīm vai strādāt par transportlīdzekļa vadītāju citā nozarē. Jauniem cilvēkiem nav pievilcīga šī profesija, visvairāk tieši niecīgās algas un lielā laika dēļ, kas jāpavada darba devēja rīcībā. Darba samaksas noteikumi uzņēmumos ir ļoti atšķirīgi un nav motivējoša, bet drīzāk darbojas kā demontivējošs faktors. Autobusu vadītāju trūkums palielina nepieciešamību strādāt virsstundas, par niecīgu virsstundu piemaksu. Garie darbgatavības laiki, kurus neieskaita darba laikā neļauj pienācīgi atpūsties un pietiekoši pavadīt laiku ar ģimeni. Šī laika apmaksa ir minimāla vai atsevišķos uzņēmumos netiek apmaksāts vispār.

Valsts piešķirtās dotācijas zaudējumu segšanai pārvadātājiem nenodrošina atbilstošu darba samaksu par padarīto darbu un tā kvalitāti. Pirms jaunā iepirkuma organizēšanas – 2019. gadā Reģionālās nozīmes un maršruta tīklā pārvadājumiem ar autobusiem- arodbiedrībai bija un arī šobrīd ir svarīgi panākt, lai iepirkumos neuzvar lētākais piedāvājums, kas iespējams turpmāk atkal negatīvi ietekmēs autobusu vadītāju un citu transporta darbinieku garantētās algas un citu darba apstākļu noteikumus. Arodbiedrība LAKRS jau kopš 2012. gada ir uzturējusi ģenerālvienošanās noslēgšanas garu, lai noteiktu valstī autobusu vadītājiem u.c. transporta darbiniekiem minimālās garantijas – darba alga, darba un atpūtas laika regulējumu, u.c. nodarbinātībai un kvalifikācijai svarīgas garantijas. Taču darba devēju atteikums slēgt ģenerālvienošanos rada mūs bažīgus par viņu nevēlēšanos uzņemties saistības un būt sociāli atbildīgiem. Mūsuprāt, Satiksmes ministrijai un valdībai kopumā jāpanāk, lai uzlabotu sabiedriskā transporta pieejamību ar autobusiem, nevis virzīties uz lauku teritorijas (novadi un pagasti) iztukšošanas virzienā un ekonomēt uz dotāciju rēķina, samazinot reisus, slēdzot maršrutus, tā rezultātā cieš visi, tajā skaitā, darbinieki.  Kā arī nodrošināt transporta darbiniekus, it īpaši, autobusu vadītājus ar atbilstošu algu par padarīto darbu un cienīgiem darba apstākļiem, lai tik vairs neaizbrauktu no valsts, tajā pašā laikā saglabāt šīs profesijas prestižu, mudinot jauniešus izvēlēties šo amatu. Mums primāri vairāk jādomā un jārealizē tādas programmas, kas samazinātu vēlmi pārcelties strādāt uz citu valsti peļņai ģimenes iztikas nodrošināšanai nevis jādomā par programmām to atgriešanai valstī. Sakārtojot darba vides atbilstību, šie cilvēki paši vēlēsies atgriezties atpakaļ.

PRASĪBAS:

  1. Nodrošināt atbilstošas dotācijas transporta nozarē pārvadājumiem ar autobusiem.
  2. Noteikt autobusu vadītājiem garantēto amatalgu (stundas tarifa likmi) 7.00 (septiņi) euro stundā, sakārtot un nodrošināt motivējošu darba samaksas sistēmu autobusu vadītājiem un citiem šīs nozares darbiniekiem.
  3. Noslēgt ģenerālvienošanos nozarē, galvenokārt tajā paredzot:
    • minimālo garantēto darba algu un samaksu par darbgatavības laikposmu;
    • maksimālo darbgatavības laikposmu.
error0