« »

Tikšanās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski

21.08.2018  13:01 Jaunumi Nav komentāru

Pirmdien, 20.augustā, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš, piedaloties Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības LBAS priekšsēdētājam E.Baldzēnam, pēc arodbiedrības LAKRS iniciatīvas, tikās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski. Saruna tika veltīta situācijai autobusu pasažieru pārvadājumu nozarei, it īpaši par jautājumiem, kas skar autobusu vadītāju darba samaksas, atpūtas un darba laika regulējuma problēmas.

J.Kalniņš informēja ministru prezidentu par zemo algu līmeni, problēmām saistībā ar darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas laika regulējumu u.c. aktuālām lietām.

M.Kučinskis arī interesējās par notiekošiem piketiem nozarē t.sk. AS “Liepājas autobusu parks”. Abas puses bija vienisprātis, ka problēmas pastāv un ir nepieciešams risinājums vēl jo vairāk, tāpēc ka 2019.gadā sākas iepirkumi (konkursi) jaunajā maršrutu tīklā.

Ministru prezidents par primāro uzskatīja civilizētu sociālo dialogu un ģenerālvienošanās noslēgšanu nozarē. Jāvairo sociālā atbildība kā no darba devēja, tā arī no arodbiedrību un valsts puses.

Puses vienojās, ka jautājums jāskata vistuvākajā laikā Transporta, sakaru un informātikas lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē (TSNTSA), nepieciešamības gadījumā Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē (NTSP), pirms sēdēm organizējot konsultācijas starp ieinteresētajām pusēm.

Sarunas noslēgumā, ministru prezidents M.Kučinskis solīja atbalstu problēmu risināšanai darba apstākļu uzlabošanai nozarē, kā arī runāt par problēmā ar Satiksmes ministru U.Auguli par iespējamajiem risinājumiem.

Sagatavoja: J.Kalniņš

Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga
attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai”
Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros

error0