« »

LAKRS PIKETS LIEPĀJĀ!

14.08.2018  13:49 Jaunumi Nav komentāru

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, pārstāvot un aizstāvot strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, kā arī ņemot vērā darbinieku daļēju tiesību un interešu neievērošanu uzņēmumā AS “Liepājas autobusu parks”, š.g. 16.augustā no plkst. 11.30 līdz 13.30 organizē sapulci un piketu Liepājā, Rīgas ielā 71, pieprasot nodrošināt autobusu vadītājiem pienācīgu darba algu, atbilstošu darba un atpūtas laika regulējumu, kā arī taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

Piketa organizēšanas iemesls ir darbinieku-autobusu vadītāju zemā garantētā alga, darba un atpūtas laika regulējuma neatbilstība to tiesībām un interesēm, arodbiedrības tiesību ierobežošana/darba kavēšana un citu samilzušu problēmu nerisināšana ilgākā laika posmā.

Arodbiedrība LAKRS aicina Latvijas Brīvo arodbiedrību Savienības dalīborganizācijas, LAKRS arodorganizāciju biedrus un atbalstītājus piedalīties organizētajā piketā, lai ikviena Latvijas iedzīvotāja autotransporta pasažieru pārvadājumi būtu pieejami, droši un kvalitatīvi, autobusu vadītāji varētu saņemt pienācīgu atalgojumu un atbilstošus darba apstākļus par tik svarīga un atbildīga darba pildīšanu ikdienā.

Arodbiedrības LAKRS  prasības AS “Liepājas autobusu parks”:

  1. Noteikt autobusu vadītājiem amatalgu 7.00 (septiņi) EUR stundā.
  2. Paredzēt darbgatavības (gaidīšanas laika) apmaksu ne mazāk kā 4.50 EUR stundā.
  3. Paredzēt piemaksu par konduktora darbu ne mazāk kā 2.00 EUR stundā – atbilstoši braukšanas stundām.
  4. Veikt pārrēķinus un izmaksāt samaksu par dīkstāvi atbilstoši Darba likuma 74. pantam autobusu vadītājiem par pēdējiem 2 (diviem) gadiem, kuriem netika un/vai netiek nodrošinātas darba stundas normālā darba laika ietvaros.
  5. Noteikt Darba kārtības noteikumos (kā pielikumu) autobusu vadītāju dienas darba uzdevumu precīzu darba laika sākumu un beigas, kā arī norādot tajos pārtraukumus darbā un darbgatavības (gaidīšanas) laikposmus, nosakot, ka tie nav garāki par 2 (divām) stundām.
  6. Nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. It īpaši, nodrošināt atpūtas telpas tādas, lai darbinieks justos komfortabli.
  7. Noteikt pilnvaroto atbildīgo personu par autobusu remontdarbu kvalitatīvu izpildi un izlaides tehnisko gatavību pirms reisa.
  8. Pārtraukt arodbiedrības LAKRS darba kavēšanu un noslēgt darba koplīgumu.
  9. Ievērot Darba likuma 11. panta noteikto u.c. normas, kuras attiecas uz darbinieku pārstāvjiem
error0