« »

Arodbiedrība vēršas pie Saulkrastu novada Domes priekšsēdētāja un iesniedz sūdzību

06.08.2018  14:13 Jaunumi Nav komentāru

Arodbiedrība LAKRS ir vērsusies pie Saulkrastu novada Domes priekšsēdētāja E.Grāvīša par to, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” darba devējs neievēro darbinieku, tā pārstāvja – arodbiedrības LAKRS tiesības un intereses, kavējot arodbiedrības darbu. Faktiskie apstākļi liecina, ka darba devējs kopš 2017.gada 27.decembra nav atbildējis par arodbiedrības iesniegto darba koplīguma projektu, tādējādi rupji pārkāpjot Darba likuma normas, it īpaši 7.nodaļas 21.panta 5 (piekto) daļu.

Arodbiedrība LAKRS ir aicinājusi novada Doms priekšsēdētāju izvērtēt kapitālsabiedrības vadītāja pārkāpumus un nodrošināt viņa darbību atbilstoši likuma prasībām.

Sagatavoja: J.Kalniņš

error0