« »

PIKETS BAUSKĀ!

12.04.2018  16:36 Jaunumi Nav komentāru

Noslēdzies 5.aprīlī Bauskā arodbiedrības LAKRS organizētais pikets SIA “AIPS” autobusu šoferu aizstāvībai. Problēmas pamatā darba samaksas, darba un atpūtas laika nosacījumu pasliktināšana, vienpusēja papildpienākumu uzlikšana, zema garantētā darba alga (stundas tarifa likme) u.c.

Organizētajā piketā piedalījās SIA “AIPS” darbinieki – autobusu vadītāji. Viņus atbalstīt bija ieradušies amata brāļi no Ogres, Liepājas, Limbažiem, Rīgas un Dobeles.

PALDIES sakām visiem, kas piedalījās t.sk. LBAS – tās priekšsēdētājam E.Baldzēnam, arodbiedrībai LIZDA, Bauskas sabiedriskā transporta pasažieriem un citiem, kas nepalika vienaldzīgi pret esošajām problēmām sabiedriskā transporta pasažieru pārvadājumu nozarē.

Piketa noslēgumā vienbalsīgi tika pieņemtas PRASĪBAS  SIA “AIPS” vadībai un Latvijas Republikas valdībai par neatbilstošām dotācijām.

Arodbiedrības LAKRS
valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš

PIKETA DALĪBNIEKU PRASĪBAS

SIA “AIPS” UN VALDĪBAI

MĒS PRASĀM:

  1. Izstrādāt Darba kārtības noteikumus, tajos obligāti paredzot:
  • Autobusu vadītāju dienas uzdevumos paredzēt darba laika sākumu un beigas;
  • Darba grafika režīmu, kāds bija līdz 2018. gada 1. februārim.
  1. Izstrādāt Darba samaksas nolikumu, tajā obligāti paredzot:
  • Autobusa vadītāja amatalgu 7,00 EUR/stundā;
  • Darbgatavības (gaidīšanas laika) apmaksa ne mazāk kā 4.50 EUR/stundā.
  1.  Nodrošināt darbiniekiem ar saprotamiem darba samaksas aprēķiniem, un to korekti atspoguļot darba algas lapiņās.
  2. Savlaicīgi, pienācīgā veidā un apjomā sniegt informāciju arodbiedrībai, pirms darba devējs pieņem tādus lēmumus, kuri var skart darbinieku intereses, it īpaši lēmumus, kuri var būtiski ietekmēt darba samaksas, darba apstākļus un nodarbinātību uzņēmumā.
  3. Satiksmes ministrijai un valdībai nodrošināt tādu dotāciju līmeni sabiedriskā transporta sektorā, kas nodrošinātu cienīgu atalgojumu un pienācīgu atpūtu darbiniekiem!

Ja darba devējs izvirzītās prasības neizpildīs un/vai netiks, panākta vienošanās ar arodbiedrību LAKRS, līdz 2018. gada 1. maijam tiks uzsākta streika pieteikšanas procedūra!

error0