« »

Autotransporta darbiniekiem sava svinamā diena!

23.03.2018  12:49 Jaunumi Nav komentāru

Autotransporta darbinieku diena kā atzīmējama diena tika noteikta 1976.gadā. To atzīmēja oktobra pēdējā svētdienā un tai ir senas tradīcijas. Tās pirmsākumi meklējami 20. gadsimta 30. gados, kad tika atzīmēta Šoferu diena. Kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas Autotransporta darbinieku diena valstī kā atzīmējama diena nav norādīta. Neraugoties uz to, Latvijā ir uzņēmumi un pašvaldības, kas oktobra pēdējā svētdienā praktizē šīs dienas atzīmēšanu, piemēram, AS “Talsu autotransports”, pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, Rēzeknes novada pašvaldība. Transporta nozares svētkus atzīmē arī citās valstīs, piemēram, Lietuvā.

Ņemot vērā to, ka autotransporta nozare sniedz lielu ieguldījumu valsts ekonomikā un pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem, kā arī to, ka Latvijā šajā nozarē ir nodarbināti vairāk kā 65000 darbinieku, nosakot Autotransporta darbinieku dienu kā atzīmējamo dienu, iespējams, tiktu sekmēta un celta autotransporta nozares un tajā strādājošo darbinieku prestiža līmenis sabiedrībā un veicinātu darbinieku motivāciju, kā arī ieinteresētu jauniešus apgūt autotransporta specialitātes.

Ar Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS līdzdalību Satiksmes ministrija rosina noteikt septembra trešo svētdienu par Autotransporta darbinieku dienu.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs uzskata, un 2016.gada 21.novembrī ir paudis savu viedokli Satiksmes ministrijai, ka ir nepieciešams godināt autotransporta nozares darbiniekus, un, iespējams, palielinātu iepriekšminēto transporta līdzekļu vadītāju profesiju prestižu sabiedrībā.

Valdība 2018. gada 20. martā ir atbalstījusi grozījumus likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” papildinot to ar svinamo dienu – Autotransporta darbinieku dienu, kura būs septembra trešā svētdiena.

Par šiem grozījumiem vēl ir jālemj Saeimai.

Sagatavoja: D. Tarasova

Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros

error0