« »

Arodbiedrība LAKRS tikās ar Satiksmes ministru U.Auguli

09.03.2018  08:42 Jaunumi Nav komentāru

2018.gada 13.februārī arodbiedrības LAKRS pārstāvji tikās ar Satiksmes ministru U.Auguli, lai pārrunātu satiksmes nozares aktualitātes un diskutētu par nozares ģenerālvienošanās slēgšanu sabiedriskā transporta pasažieru autopārvadājumu sektorā.

Sarunās piedalījās: SM ministrs U.Augulis, SM Autosatiksmes departamenta direktors T.Vectirāns, VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs K.Godiņš,  Latvijas Pasažieru  pārvadātāju asociācijas valdes priekšsēdētājs I.Ošenieks. Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš,  LAKRS juriste D.Tarasova, LAKRS organizatoriskā darba speciāliste E.Dābola un arodbiedrības LAKRS biedrs – autobusa vadītājs A.Krēģeris.

Sarunas galvenās tēzes un secinājumi:

 1. Satiksmes ministrija un VSIA “Autotransporta direkcija” atbalsta ģenerālvienošanās nepieciešamību sabiedriskā transporta pasažieru autopārvadājumu sektorā;
 2. LPPA valdes priekšsēdētājs I. Ošenieks arī atbalsta ģenerālvienošanās slēgšanu, bet uzskata, ka ir nepieciešamība konsultēties ar biedriem, izskatīt ģenerālvienošanās projektu un saņemt no valsts puses garantijas.
 3. Ģenerālvienošanās punkti, iespējams, tiks iekļauti jaunajos publiskā iepirkuma nosacījumos, it īpaši jautājumu par minimālo stundas tarifa likmi.

Galvenās problēmas:

 1. Darbinieki pasažieru transporta sektorā nostrādā daudz stundas;
 2. Nelegālo pasažieru pārvadātāju esamība, kā rezultātā, iespējams, sarūk pasažieru skaits;
 3. Darbgatavības ilgums;
 4. Autobusu vadītāju pārkāpumi veicot darba pienākumus, piemēram, pildot tiešos pienākumus sarunas pa mobilo telefonu u.c.

Sarunas laikā arodbiedrības LAKRS priekšsēdētājs J.Kalniņš iesniedza sagatavoto ģenerālvienošanās projektu satiksmes ministram U.Augulim un LPPA valdes priekšsēdētājam I. Ošenieks.

Tajā ir iestrādāti punkti par:

 • minimālā stundas tarifa likmi autobusu vadītājiem,
 • precīza darba laika sākuma un beigu noteikšana (noregulēšana),
 • veselības un dzīvības apdrošināšana,
 • darbinieku nosūtīšana un apmaksa profesionālās kategorijas (95 kods) iegūšana.

Tikšanās rezultātā, tika panākta vienošanās par ģenerālvienošanās projekta izskatīšanu, paredzot to, ka, otra puse sniegs savus priekšlikumus un iebildumus.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros

error0