« »

LAKRS un AS “CATA” arodorganizācijas tikšanās

05.09.2017  12:11 Jaunumi Nav komentāru

Šī gada 30. augustā arodbiedrības LAKRS  uzņēmuma AS “CATA” arodorganizācija organizēja tikšanos, kurā piedalījās arī arodbiedrības LAKRS juriste Dace Tarasova.

Tikšanās laikā tika sniegta informācija par ģenerālvienošanās nepieciešamību transporta nozarē. Pēc informācijas saņemšanas LAKRS biedri atbalstīja ģenerālvienošanās nepieciešamību transporta nozarē, izsakot savas domas.

Biedriem ir svarīgi, lai darba tiesiskajās attiecībās būtu precīzi noregulēts:

  1. Darba laika sākums un beigas;
  2. Atpūtas laiks;
  3. Darba samaksa.

Sanāksmes laikā biedri aktīvi piedalījās diskusijā, piedāvājot priekšlikumus, kuri atbilst reālajai situācijai, pildot darba pienākumus.

Secināms ir tas, ka tiesiskais regulējums transporta nozarē, kurš regulē darba tiesiskās attiecībās ir nepilnīgs, interpretējams un piemērojams plaši, kas rada problēmsituācijas un liecina par ģenerālvienošanās nepieciešamību transporta nozarē.

Sagatavoja: D.Tarasova

error0