« »

Turpmākās sarunas par grozījumiem Darba likumā.

17.08.2017  14:24 Jaunumi Nav komentāru

Kā jau tika ziņots un informēts iepriekš: ir veikti grozījumi Darba likumā un šajā sakarā arodbiedrība LAKRS pauž viedokli un skaidro, ka pēc garām diskusijām starp arodbiedrībām, darba devējiem un Labklājības ministriju un panāktiem kompromisiem, pārstāvot pušu intereses, Saeima ir pieņēmusi Grozījumus Darba likumā, kuri stājās spēkā 2017.gada 16.augustā. Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 27. jūlijā.

Notikušo sarunu gaitā tālāk netika virzīti darba devēju priekšlikumi par grozījumiem 68.pantā “Piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā” un 110.pantā “Darba līguma uzteikšana darbinieku arodbiedrības biedram” arodbiedrību  argumentētu iebildumu dēļ.

Par šiem pantiem sarunas vēl turpināsies.

0