« »

LBAS seminārs: “Kā veiksmīgi organizēt darbiniekus arodbiedrībās?”

07.06.2017  14:32 Jaunumi Nav komentāru

Semināra galvenā atziņa – lai spētu veiksmīgi organizēt darbiniekus arodbiedrībā, jāsāk ar mazām lietām, un caur biedru aktīvu iesaistīšanu šīs it kā “mazās lietas” atrisināšanā un kampaņas veidošanā, jāpadara arodbiedrība redzama pārējiem darbiniekiem.

Seminārs notika 2.jūnijā Alberta viesnīcas zālē, un to atklāja LBAS priekšsēdētājs Egīls Baldzēns. LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa sniedza prezentāciju “Arodbiedrības Latvijā – pārmaiņas darba tirgū un izaicinājumi”, īpaši izceļot kolektīvo pārrunu nozīmi strādājošo dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Par jauniešiem arodbiedrībās informēja LBAS arodbiedrību un jauniešu koordinatore Ieva Freiborne, uzsverot jauniešu izstrādātās rekomendācijas nākotnei – arodbiedrību autoritātes stiprināšanu, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu, Jauniešu padomes nepieciešamību katrā arodbiedrībā un darbu ar nākotnes darbiniekiem.

Dienas lielāko daļu ar semināra dalībniekiem pieredzē dalījās Baltijas Organizēšanas akadēmijas (BOA) koordinators Baltijā, Igaunijas Arodbiedrību konfederācijas EAKL pārstāvis Veiko Mölder.

Savā prezentācijā viņš informēja par BOA darbību Baltijas valstīs, – tā sāka savu darbību 2012.gadā Igaunijā, bet Latvijā tā darbojas tikai no 2016.gada – šobrīd Celtnieku arodbiedrībā un Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrībā LAKRS. BOA organizatori darbojas uzņēmuma līmenī, vai nu veidojot arodorganizācijas no jauna, vai attīstot jau esošās.

KAS BIEDRU SATRAUC?!

Kā pirmo darbu arodorganizācijas attīstīšanā, Veiko minēja tādas tēmas atrašanu, uz kuru var balstīt jaunu biedru iesaistes kampaņu. Ir jārunā ar biedriem, jāizzina visas tēmas, kas biedrus satrauc. Ja gribam būvēt stipru arodbiedrību, kampaņu sākotnēji nevaram balstīt uz algas paaugstināšanu, – ir jāsāk no mazām lietām, kuras tiešām ir iespējams atrisināt. Parastā arodorganizācijas priekšsēdētāju kļūda ir – jebkuras problēmas gadījumā iet “pa tiešo” pie darba devēja, nevis tās risināšanā iesaistīt pārējos biedrus. Tādā gadījumā arodbiedrība nav redzama, un domāšanas kultūra organizācijā nemainās.

KAS IR STIPRA ARODORGANIZĀCIJA?

BOA pārstāvis Veiko Mölder to raksturo ar vairākiem kritērijiem: tajā ir vairāk nekā 50% biedru, arodbiedrības biedri ir aktīvi un apmācīti, un darbojas koplīgums.

Biedru iesaistes kampaņas “grūdienam” jābūt plaši un dziļi jūtamai problēmai, kuru ir iespējams atrisināt. Turklāt biedriem ir jātic, ka viņu kopīgā rīcība izmainīs situāciju. Ir jābūt dusmu, cerības un rīcības kopsakaram – tad kampaņa izdosies.

JĀRUNĀ “ACI PRET ACI” UN JĀMEKLĒ LĪDERI

BOA koordinators norāda, ka vislabāk ar potenciālajiem biedriem runāt “aci pret aci”, un pirmajā tikšanās reizē viņš nekad nerunājot par arodbiedrību, bet vairāk klausoties, iemantojot sarunu biedra uzticību. Un ļoti svarīga ir patiesā līdera atrašana, jāsaprot – vai viņam ir sekotāji, vai viņš par problēmām runā darba vietā, vai organizē kopīgus pasākumus, vai saprot, kā strādā arodbiedrības, vai viņu rekomendē un ciena citi kolēģi. Turklāt nevienu brīdi nevar aizmirst, ka var būt un būs darba devēja pretdarbība arodbiedrības rīcībai, tādēļ tam ir jābūt gataviem.

VISĀM KAMPAŅĀM JĀBŪT PLĀNAM

Plāns ir nepieciešams visam, ko darām, un, protams, biedru iesaistes kampaņu organizēšanai. BOA koordinators kā pirmo punktu šajā plānā norāda sagatavošanos un izpētes veikšanu. Tālāk seko sarunas 1:1, kas vienmēr rezultējas ar jaunu biedru iestāšanos arodorganizācijā, protams, ne 100% gadījumu. Bet viņa pieredze rāda, ka tā ir lielākā daļa no tiem, ar ko runāts. Kā labs biedru iesaistes instruments ir arī aptaujas, piemēram, par stresu vai darba apstākļiem darba vietā. Uz aptaujas lapas jābūt norādītiem arodbiedrības kontaktiem, un arī pēc šādu aptaujas lapu aizpildīšanas, darbinieki iesaistās arodbiedrībā.

BIEDRU SKAITS AUG

Biedru rindas papildinās arī pēc aģitācijas lapiņu izdalīšanas uzņēmumā un kolektīvām akcijām, pat tik vienkāršām kā visi biedru vienlaicīgas nozīmīšu, kakla lakatiņu un t-kreklu lietošanas darba vietā. Veiko Mölder atzīst, ka šādas akcijas parāda, ka arodbiedrība ir spējīga uz kolektīvu rīcību un ka šādai, pavisam nevainīgai kopdarbībai var sekot arī kaut kas nopietnāks. Viņš pastāstīja par mediķu akciju Igaunijā pirms dažiem gadiem, kad turienes veselības aprūpes darbinieki vienu dienu visi darbā ieradās ar spilveniem. Šī akcija tika organizēta pēc kāda parlamenta deputāta nicīgiem izteikumiem, ka mediķiem darba samaksa nav jāceļ, viņi tāpat guļ savās darba vietās. Rezultāts tika panākts, jo sabiedrībai tika nodots skaidrs vēstījums, ka arodbiedrība var saliedēt arī uz radikālām protesta akcijām.

Veiko akcentēja arī arodbiedrības petīciju un delegāciju sarunām ar darba devēju organizēšanas nozīmi biedru skaita paaugstināšanai, kā arī demonstrāciju un piketu organizēšanas un masu mediju iesaistes svarīgumu.

Foto no semināra skatiet ŠEIT.

Avots: LBAS

0