« »

Vai kavē arodbiedrības darbu?

21.04.2017  12:54 Jaunumi Nav komentāru

Arodbiedrība LAKRS ir nosūtījusi vēstules Valsts darba inspekcijai (VDI) un Liepājas pilsētas domei par iespējamu likumu pārkāpumiem no darba devēja puses SIA“Liepājas autobusu parks”.

Darba devējs nav sniedzis rakstiskas atbildes uz arodbiedrības biedru iesniegtiem un apkopotiem problēmjautājumiem, kas skar darba un atpūtas laika regulējumu, darba samaksas un citus, no darba attiecībām izrietošus jautājumus. Netiek sniegta informācija par autobusu vadītāju darba samaksas noteikumiem, kas nepieciešama sarunām par algu politiku, kā arī neatbild uz arodbiedrības LAKRS priekšlikumu noslēgt darba koplīgumu un sākt sarunas par iesniegtā projekta piedāvāto saturu.

Tādējādi, arodbiedrība uzskata, ka darba devējs apzināti pārkāpj arodbiedrības tiesības, kas noteiktas likumos un kavē tās darbu, strādājot darbinieku – arodbiedrības biedru interesēs un ignorē sabiedrības darbinieku tiesības un likumīgās intereses.

Arodbiedrība LAKRS pauž, ka šis nav pirmais un pēdējais šāda veida konflikts uzņēmumos, kur darba devējs ignorē darba ņēmēju tiesības un kur nu vēl intereses..

Rakstu sagatavoja: J.Kalniņš

0