« »

Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde

17.02.2017  11:26 Jaunumi Nav komentāru

2017.gada 26.janvārī kopā sanāca apakšpadome, kuru veido valsts pārstāvji – Iekšlietu ministrija, darba devēji un arodbiedrības, kas ir LBAS dalīborganizācijas. Arodbiedrības pārstāv LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns, arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš, arodbiedrības LAKRS VUGD arodorganizācijas priekšsēdētājs A.Gulbis, arodbiedrības LPPA priekšsēdētājs Agris Sūna un LDZSA arodbiedrības pārstāvis Ingvars Ozoliņš.

Šajā sēdē Iekšlietu ministrijas struktūrvienību vadītāji prezentēja jauno darba samaksas sistēmu, kas tika ieviesta pamatojoties uz valdībā iepriekš pieņemto koncepciju. Pie šīs sistēmas tika strādāts vairākus gadus un tā tika ieviesta divos gados: 2016-2017. No valsts budžeta līdzekļiem šim mērķim divos gados papildus tika piešķirti vairāk kā 52milj. EUR. I.Pētersone-Godmane uzsvēra, ka darba samaksas jaunajai sistēmai ir jākalpo labāku darba rezultātu sasniegšanai. Katrā ziņā arodbiedrība LAKRS arī atzinīgi novērtē šo pasākumu, jo ugunsdzēsēji un citas iekšlietu sistēmas amatperesonas un darbinieki to bija jau sen pelnījuši. Pats galvenais, lai paši cilvēki to vērtē un pēc tam izsakās, kad naudiņa ieripos katra kontā. Cerams, ka plānojot nākošos budžetus, ik gadu tiks ņemtas vērā darba ņēmēju intereses un tiks sekmēts algu pieaugums labākai dzīves kvalitātei.

0