« »

KKS “LAKRS KS” biedriem!

27.02.2017  14:08 Jaunumi Nav komentāru

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „LAKRS KS” informē, ka ikgadējā kopsapulce notiks 2017.gada 27.martā plkst.11.00. Kopsapulces norises vieta Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 517.kabinetā. Reģistrācija no plkst.10.30

Kvoruma trūkuma gadījumā atkārtotā kopsapulce notiks 2017.gada 29.martā plkst.14.00. Kopsapulces norises vieta Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2. stāva zālē. Reģistrācija no plkst.13.30

Kopsapulces darba kārtība:

  1. Jauno biedru uzņemšana;
  2. Valdes ziņojums;
  3. Kredītkomitejas ziņojums;
  4. Revīzijas komisijas ziņojums;
  5. 2016.gada pārskata apstiprināšana;
  6. Biedru izslēgšana;
  7. Papildpaju izmaksāšana;
  8. Grozījumi sabiedrības normatīvajos aktos;
  9. 2017.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana;
  10. Dažādi.

Par savu dalību lūdzu informēt LAKRS KS grāmatvedi Ivetu Flesneri (tel.26391408) vai
Valdes priekšsēdētāju Juri Kalniņu (tel.229285248).

LAKRS KS Valde

0